Prijava turnira je besplatna.
Hvala i srećno sa organizacijom.