Status kompanije: Aktivna

Status veze: povezano

 

Status kompanije: u pregovorima

Status veze: poslat zahtevo

Status kompanije: u pregovorima

Status veze: nije povezano

pošalji zahtev za povezivanjem!

Status kompanije: Aktivna

Status veze: povezano

 

Status kompanije: u pregovorima

Status veze: poslat zahtevo

Status kompanije: u pregovorima

Status veze: nije povezano

pošalji zahtev za povezivanjem!