TEMPLEJT ZA DIZAJN DRESOVA:

1. Skinite templejt.
2. Otvorite ga u nekom od grafičkih programa.
3. Dodajte željene elemente (grb, broj, slika, tekst) na mustru.
4. Pošaljite nam dizajn na mail info@turniri.net (navedite količinu )